Wie zijn wij?

  • We zijn een vereniging voor mensen met het NLD syndroom, zowel voor kinderen als volwassenen, voor familie, hulpverleners, leerkrachten, enz...

Wat zijn de doelstellingen?

- bekendmaking problematiek NLD in de onderwijswereld en bij psychologen en dokters

- sensibilisering naar overheidsinstanties toe die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid

- aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek naar NLD

- ondersteuning van mensen met NLD via praatgroepen

Missie en visie

We zijn er van overtuigd dat mensen met NLD tot meer in staat zijn dan men zou vermoeden. Het is dan ook de missie van onze vereniging om deze mensen te ondersteunen om zich verder te ontplooien.